Bartłomiej Oleś is one of the best drummer and prominent artist of European jazz, he is also a composer, the leader, producer and educator. He has been playing and recording with many jazz greats, such as Kenny Werner, David Murray, Erik Friedlander, Chris Speed, William Parker, and many others. Over the past fifteen years he recorded about thirty CDs which more then five were granted the status of album of the year. Album Shadows recorded as leader with Kenny Werner has been hailed as the best jazz album of the year 2006 at the world according to the Polish Radio.

Bartłomiej Oleś jest jednym z najwybitniejszych perkusistów europejskiego jazzu, jest także kompozytorem, producentem muzycznym. Koncertuje i nagrywa z wielma wybitnymi postaciami światowego jazzu jak: Kenny Werner, David Murray, Erik Friedlander, Chris Speed, Mathew Shipp, Rudi Mahall, Theo Jorgensmann, Rob Browm i wiele innych. W ciągu ostatnich 15 lat nagrał około trzydziestu płyt, z których pięć otrzymało status albumu roku. Autorski album Shadows nagrany z Kenny Wernerem został okrzyknięty najlepszym album jazzowy roku 2006 na świecie według Polskiego Radia.